Władze Unii

Wojciech Matecki
Prezes zarządu

Remigiusz Stein
V-ce Prezes zarządu

Monika Kozłowska
V-ce Prezes zarządu ds. grup młodzieżowych
tel. +48 505 290 290
uniasprawy@op.pl

Mariusz Białkowski
Członek zarządu

Marek Gołembowski
Koordynator grup młodzieżowych
tel. +48 602 133 162